kinderdagverblijf Het Kleine Huis
Ga terug naar de startpagina

Het pedagogisch beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Kleine Huis:

Kinderdagverblijf Het Kleine Huis: Het Beleidsplan

Hieronder vindt u de belangrijkste zaken. Voor een uitgebreide versie kunt u dit PDF bestand downloaden.

Doel pedagogisch beleid:

Een optimale en eenduidige professionele opvang bieden voor onze kinderen.

Visie & uitgangspunten:

  • We creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin het kind zich thuis voelt.
  • We vinden het belangrijk dat de ouders hun kind in vertrouwde handen achterlaten.
  • De opvang moet open en veilig zijn.
  • Het kind moet centraal staan.
  • Het kind moet zich kunnen ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.

De leidster:

De leidster heeft een open houding waardoor het kind de ontwikkeling ontspannen en prettig kan voortzetten.

Ga terug naar de startpagina