kinderdagverblijf Het Kleine Huis
Ga terug naar de startpagina

Een voorbeeld van hoe een dag verloopt...

Kinderdagverblijf Het Kleine Huis: dagboek van een dag

Het is maandag vroeg in de ochtend. Het Kleine Huis staat weer klaar voor een nieuwe leerzame dag.

Tussen 08.00 en 09.00 uur komen de kinderen 1 voor 1 binnen. Een tas met persoonlijke spulletjes in hun handjes en natuurlijk wordt de lievelingsknuffel niet vergeten.

De kinderen vertellen over de belevenissen van het weekend en papa en mama vullen, waar nodig, het verhaal aan.

Het is altijd leuk om te zien hoe snel er vriendschappen ontstaan tussen de kinderen; ook tussen baby's en peuters...

Als alle kindjes aanwezig zijn en de spulletjes zijn opgeborgen in de daarvoor bestemde mandjes, beginnen we de dag met een liedje. Onder het genot van een koekje en een sapje.

Tijdens de dag is er volop ruimte voor leuke activiteiten en spelletjes. We knutselen, lezen, zingen en dansen. O ja en ook peutergym en buitenspelen.

De kinderen zijn vrij om te kiezen of ze aan een activiteit willen deelemen en welke.

Natuurlijk moeten de kinderen even wennen maar al snel weten ze precies hoe een dag verloopt. Zo is er voor iedereen structuur en duidelijkheid. En dat is heel belangrijk voor jonge kinderen als baby's en peuters.

Er zijn kinderen die wat meer rust nodig hebben. Ook voor deze kinderen bieden we alternatieven; zodat ook zij zich op hun gemak voelen.

...

We respecteren ieder kind in zijn of haar normen en waarden.

...

Rond de klok van 10.00 uur eten we gezamenlijk fruit: in stukjes voor de peuters en gepureerd voor de allerkleinsten. Dit alles om de overbrugging naar de broodmaaltijd te verkorten.

Je ziet meteen dat kinderen ook kunnen genieten van een gezond tussendoortje.

Van 10.30 tot 12.00 uur krijgen de baby's een lekker warm flesje melk, eventueel aangevuld met een boterham. De peuters en de leiding eten dan gezellig een boterhammetje mee.

We wachten geduldig totdat iedereen klaar is met eten. En om tot een goede afronding te komen, mogen de kinderen (die dit al kunnen) meehelpen om de tafel af te ruimen.

Tussen 13.00 en 15.00 uur is het tijd voor een middagdutje.

De kinderen hebben allemaal een trappelzakje aan. Dit is in de eerste plaats voor de veiligheid maar ook om kinderen een knus en warm gevoel te geven. Ook slapen de kinderen, als ze dat willen, met hun lievelingsknuffel en/of speeltje.

Verschonen, handjes wassen en wc bezoek lopen als een rode draad door de dag. Kinderen die hun tanden willen poetsen helpen we.

Om 15.00 uur zijn we allemaal weer uitgerust en vol energie om aan het tweede deel van de dag te beginnen. Eerst drinken we een sapje en eten we iets lekkers. Er wordt voorgelezen en de kinderen krijgen alle aandacht. En daar genieten ze van!

Hierna is er nog volop tijd voor vrij spel en buitenactiviteiten.

Het is belangrijk hier nog te vermelden dat de baby's natuurlijk hun eigen drink -en eetschema hebben dat een beetje door het dagritme heenloopt.

Tijdens de dag, tussendoor, worden de 'dagboekjes' van de kinderen bijgewerkt zodat de ouders kunnen nalezen hoe de dag gegaan is.

Tussen 16.00 en 18.00 sluiten we af met een stukje fruit en worden de kindjes weer opgehaald.

Het Kleine Huis maakt zich weer op voor een nieuwe dag...

Ga terug naar de startpagina